ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด

เลขที่ 61/6 ซอยสุวรรณอุทิศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์  08.30 น. – 16.30 น.
โทร 0-5641-2514 โทรสาร 0-564-4076

E-mail : [email protected]