ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด โดย นายสยาม ทองเปรม ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพให้กับครอบครัวของ นายณรงค์ นิลโชติ สมาชิกเสียชีวิต ในนาม สหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก มา ณ ที่นี้