ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ

วันที่ 1 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด โดย นายสยาม ทองเปรม ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพให้กับครอบครัวของ นางอมรศิริ อุทัยวงษ์ สมาชิกเสียชีวิต ในนาม สหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก มา ณ ที่นี้