ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิตให้กับครอบครัว

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด นำโดย นายสยาม ทองเปรม ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิตให้กับครอบครัวของ นางอมรศิริ อุทัยวงษ์ ในนาม สหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก มา ณ ที่นี้