สสธท.มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิต นายวิญญู ผดุงฤกษ์ สมาชิกสมทบ (คู่สมรส) ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด โดย นายสยาม ทองเปรม ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด มอบให้ นางสุพัตรา วอเพชร ผู้จัดการศูนย์ประสานงานฯ เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว

ในนาม สสธท.ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่งต่อทายาทสมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด มา ณ ที่นี้