มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพให้ครอบครัว

วันที่ 29 มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด นำโดย นายสยาม ทองเปรม ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ และ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพให้ครอบครัว นางสาวสายชล ศรีแพ่ง สมาชิกเสียชีวิต ณ วัดจันทนาราม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ในนาม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่งต่อครอบครัวมา ณ ที่นี้