มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพให้ครอบครัว

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด นำโดย นายสยาม ทองเปรม ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ นางสินีนาถ ยอดศิรจินดา สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ณ วัดศรีวิชัยวัฒนาราม อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ในนาม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่งต่อครอบครัวมา ณ ที่นี้